Styrelsen

Det är vi i styrelsen som är ansvariga för driften av föreningen.
Vi sammanträder en gång i månaden med vissa avvikelser under semestertider. Ledamöterna väljs på ett år av årsstämman. Ledamöterna och suppleanterna ansvarar för olika områden- vilka kan du se på listan som sitter i trappuppgången. Är du intresserad av att vara med i styrelsen, eller på annat sätt driva någon fråga, är du alltid välkommen att höra av dig.

Medlemmar

Ordförande: Tor Fodstad - 070-605 55 28
Vice ordförande & Sekreterare: Eva Åkesson
Kassör: Joakim Magnil
Ledamot: Petra Norling
Ledamot: Victoria Sennerstam
Suppleant: Tommy Köhl 
Suppleant: Anna Lorentzon 
Suppleant: Mahroz Nakhaie 
Suppleant: Tilde Nagy
Kundansvarig Riksbyggen: Jonathan Moberg