Sopor och återvinning

Byggavfall och grovsopor

Fraktas till en återvinningscentral- förslagsvis Östberga återvinningscentral. Du kan också se till så avfallet blir bortfraktat genom att köpa en sopsäck som inkluderar frakt- från exempelvis Big Bag.

Planera ditt arbete

Tänk på att använda ”sunt förnuft” när du arbetar/renoverar i lägenheten så dina grannar inte blir störda under tidiga helgmorgnar, eller sena vardags och helgkvällar. Prata gärna med dina grannar och kom överens så blir det tydligt för alla.

Hushållssopor

Hushållssopor slängs i de gröna behållare som finns utplacerade i anknytning till husen. Eftersom vi alla vill ha en trevlig utemiljö ställer vi inga grovsopor, kartonger eller annat framför eller i anslutning till behållarna. Det avfall som ställs där tas inte med av sopåkarna. Möjlighet finns att sortera matavfall. Speciella påsar för detta finns att hämta i mangelrummet i tvättstugan. Mer info om att sortera matavfall Kartonger, tidningar, glas, plast med mera