Renovering eller ombyggnation 

Planer på att renovera eller bygga om? Din bostadsrätt är upplåten med nyttjanderätt, men inte med äganderätt. Det innebär att du har stora – men inte obegränsade – rättigheter att påverka lägenhetens utseende. Lägg om golv, måla, tapetsera, byt ut skåp och så vidare efter eget tycke och smak, men när det gäller en större renovering och ombyggnation såsom av exempelvis badrum och/eller kök, måste renoveringen dock godkännas av styrelsen.

Gör så här

Logga in på Mitt Riksbyggen och hämta blanketten
"Begäran om tillstånd för ändring i lägenheten."

Mejla sedan din ifyllda ansökan till info@stockholmshus7.se

Du som medlem ska säkerställa att ombyggnaden genomföras på ett fackmannamässigt sätt samt stå för samtliga av ombyggnaden uppkomna kostnader. Dessutom måste du själv ombesörja inhämtandet av samtliga tillstånd som berörda myndigheter och instanser önskar.