Skip to content

Årsmöte och förslag om nya stadgar

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Inom kort får du som är boende i Stockholshus 7 en kallelse till föreningsstämma 20 februari kl 19.00 i Midsommargården.

Föreningen avser att under stämman antaga 2016 års version av stadgar. Första beslutet om att antaga nya stadgar togs med enkel majoritet vid ordinarie föreningsstämma 2018-02-15. För att stadgarna skall bli gällande krävs att 2/3 av de närvarande röstar för beslutet.

Här kan du ladda ner stadgarna samt en översikt på ändringar.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_btn title=”Stadgar 2016″ color=”black” size=”lg” link=”url:http%3A%2F%2Fmedia.stockholmshus7.se%2F2019%2F01%2FStadgar-2016.1.pdf|||”][vc_btn title=”Översikt ändringar” color=”warning” size=”lg” link=”url:http%3A%2F%2Fmedia.stockholmshus7.se%2F2019%2F01%2Foversikt-andringar-normalstadgar-2004-2016.pdf|||”][/vc_column][/vc_row]

Gasnätet förnyas på Hökmossevägen

Byte av gasservis kommer ske på Hökmossevägen 5-7, 9-11, 13-15 och 14-16.

Bakgrund:

I samband med att GASNÄTET STOCKHOLM AB (Bäckström Anläggning AB, entreprenör) arbetar med att dra en ny gasledning utmed Hökmossevägen kommer ledningen till våra fastigheter att läggas om i gatan. Då denna ledning bedöms som ”äldre” (byggår 1944) erbjöd GASNÄTET STOCKHOLM AB oss att byta vår ledning när den ändå är framgrävd. Detta sker genom så kallad re-lining, vilket innebär att man drar i en PE-slang från gropen i gatan genom gamla ledningen in i källaren där den kopplas på det befintliga rörsystemet.

Tidsplan (kan komma att ändras)

  • Tisdag 6/2 byts ledningen till nr 13-15
  • Onsdag 7/2 byts ledningen till nr 14-16
  • Torsdag 8/2 byts ledningen till nr 7-9

Dagen då arbetet utförs kommer gasen vara avstängd kl 7-16. För att driftsättning av den nya ledningen ska vara möjlig behöver entreprenören tillträde till minst en bostad med gasspis. Berörda boende på Hökmossevägen som har gas kommer att bli kontaktade. 

//Styrelsen

 

 

Bygga om hemma? Ny rutin

Funderar du på att bygga om eller göra en större renovering? Istället för att beskriva vad du vill göra i en fråga till oss i Styrelsen finns en blankett som du fyller i med all info som behövs.

När den är ifylld mejlar du den inscannad och skickar till Styrelsen på info@stockholmshus7.se. Alternativt till vår postadress. Vi återkommer sedan med ett svar till dig. Här får du mer information 

Underhållsarbeten

Under denna vecka (13) kommer underhållsarbeten för värmesystemet att genomföras i marken på en del av innergården mellan Tångvägen och Hökmossevägen. Detta leder till begränsad framkomlighet under en tid. Vi ber om överseende för de eventuella olägenheter som detta kan skapa.
 
Vårhälsningar
Styrelsen Stockholmshus 7

Styrelse 2017

Under årsstämman den 22 februari på Midsommargården bestämdes den nya styrelsen för 2017.

Henric Olofsson – Ordförande
Conny Norberg – Vice Ordförande
Mikael Andersson – Kassör
Adele Kosman – Sekreterare och miljöansvarig
Hannes Hedlund – Suppleant
Maria Edwertz – Suppleant
Mari-Louise Englund – Suppleant
Fredrik Gregorius – Suppleant

Ny kundansvarig från Riksbyggen är Anna Pettersson.

Pengar i reparationsfond

[vc_row][vc_column][vc_column_text]För ett antal år sedan fanns det en reparationsfond för varje lägenhet, som senare beslutades att upphöra. Många lägenhetsinnehavare har fortfarande inte plockat ut dessa pengar. Om ditt/ert lägenhetsnummer finns med nedan så ska denna blankett fyllas i och sedan skickas till:

Servicecenter Västerås, Box 211, 721 06 Västerås.
Din reparationsfonds aktuella saldo finns angivet på senaste avgiftsavin.

Nedan lägenhetsnummer har ett fondsaldo enligt Riksbyggen. Avstämningsdatum: 2016-10-26.
Kontakta Riksbyggen för mer information. 

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Lägenhetsnummer:[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]0003

0007

0012

0013

0015

0016

0018 

0019

0021 

0022

0023

0024

0027

0028

0031

0034

0036

0038

0040

0041

0042

0044

0046

0048

0049

0051

0054

0055

0059

0064

0066

0071

0074

0080

0082 

0083

0084

0086

0087

0089

0098

0099

0103

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]