Skip to content

Om Styrelsen

Det är vi i styrelsen som är ansvariga för driften av föreningen. Vi sammanträder en gång i månaden med vissa avvikelser under semestertider. Ledamöterna väljs på ett år av årsstämman. Styrelsen består idag av fyra ledamöter och fyra suppleanter. Av dessa åtta är en representant från Riksbyggen. Ledamöterna och suppleanterna ansvarar för olika områden- vilka kan du se på ovan och på listan som sitter i trappuppgången. Är du intresserad av att vara med i styrelsen, eller på annat sätt driva någon fråga, är du alltid välkommen att höra av dig.

 

Årsstämman

En gång om året (oftast i februari) hålls ordinarie föreningsstämma. Till denna kallas alla medlemmar och varje lägenhet har en röst.

Vid den ordinarie föreningsstämman, som vanligen kallas årsstämman, redovisas verksamhetsberättelsen för det gångna året och en styrelse väljs. Här diskuterar vi också gemensamma angelägenheter som till exempel föreningens ekonomi och reparationer. Föreningen kan samlas till stämma för att fatta beslut även vid andra tillfällen än årsstämman. Det kan till exempel behövas när frågor som kräver beslut av föreningsstämma inte kan vänta till årsstämman. Du kan lämna motioner till stämman, förslag som stämman fattar beslut om.

Mejl:

info@stockholmshus7.se

 

Brev:

Riksbyggen Brf Sthlmshus 7

Box 9051 102 71 Stockholm

 

Fakturaadress:

RB BRF STHLMSHUS  7
Fack 97831358
R 879
106 37 Stockholm

Mejla fakturor

riksbyggen.std.mailinvoice@postenscanning.se 

Filändelsen på fakturadokumenten måste vara i formaten pdf, jpg eller tif.

 

Organisationsnummer
702002-1759

 

Facebook

Brf Stockholmshus 7 – Här går det bra att ställa frågor till Styrelsen genom att skicka ett meddelande. 

 

Ordförande 

Mari-Louise Englund
070 – 368 74 95 

Kassör

Jan Fougner
072 – 198 37 16 

Vice Ordförande & Sekreterare

Karin Lehmann
070 – 910 67 81

Suppleant

Daniela Dietze

Suppleant

Petra Langhof

 

Suppleant 

Daniela Dietze

Suppleant

Jessica Alstergren

Suppleant

Karin Lehmann

Kundansvarig Riksbyggen

Linnea Benktson