Skip to content

Om Styrelsen

Det är vi i styrelsen som är ansvariga för driften av föreningen. Vi sammanträder en gång i månaden med vissa avvikelser under semestertider. Ledamöterna väljs på ett år av årsstämman. Styrelsen består idag av fyra ledamöter och fem suppleanter. Av dessa nio är en representant från Riksbyggen. Ledamöterna och suppleanterna ansvarar för olika områden- vilka kan du se på ovan och på listan som sitter i trappuppgången. Är du intresserad av att vara med i styrelsen, eller på annat sätt driva någon fråga, är du alltid välkommen att höra av dig.

 

Årsstämman

En gång om året (oftast i februari) hålls ordinarie föreningsstämma. Till denna kallas alla medlemmar och varje lägenhet har en röst.

Vid den ordinarie föreningsstämman, som vanligen kallas årsstämman, redovisas verksamhetsberättelsen för det gångna året och en styrelse väljs. Här diskuterar vi också gemensamma angelägenheter som till exempel föreningens ekonomi och reparationer. Föreningen kan samlas till stämma för att fatta beslut även vid andra tillfällen än årsstämman. Det kan till exempel behövas när frågor som kräver beslut av föreningsstämma inte kan vänta till årsstämman. Du kan lämna motioner till stämman, förslag som stämman fattar beslut om.

Mejl:

info@stockholmshus7.se

 

Brev:

Riksbyggen Brf Sthlmshus 7

Box 9051 102 71 Stockholm

 

Fakturaadress:

RB BRF STHLMSHUS  7
Fack 97831358
R 879
106 37 Stockholm

Mejla fakturor

riksbyggen.std.mailinvoice@postenscanning.se 

Filändelsen på fakturadokumenten måste vara i formaten pdf, jpg eller tif.

 

Organisationsnummer
702002-1759

 

Facebook

Brf Stockholmshus 7 – Här går det bra att ställa frågor till Styrelsen genom att skicka ett meddelande. 

 

Ordförande och webbansvarig

Henric Olofsson
073 – 533 72 00

Vice ordförande

Conny Norberg
073 – 332 70 19

Sekreterare

Adele Kosman – 070 – 777 33 17

Kassör

Jan Fougner

Suppleant 

Sara Lindahl

Suppleant

Jeanette Lagerberg

Kundansvarig Riksbyggen

Linnea Benktson