Skip to content

Gasnätet förnyas på Hökmossevägen

Byte av gasservis kommer ske på Hökmossevägen 5-7, 9-11, 13-15 och 14-16.

Bakgrund:

I samband med att GASNÄTET STOCKHOLM AB (Bäckström Anläggning AB, entreprenör) arbetar med att dra en ny gasledning utmed Hökmossevägen kommer ledningen till våra fastigheter att läggas om i gatan. Då denna ledning bedöms som ”äldre” (byggår 1944) erbjöd GASNÄTET STOCKHOLM AB oss att byta vår ledning när den ändå är framgrävd. Detta sker genom så kallad re-lining, vilket innebär att man drar i en PE-slang från gropen i gatan genom gamla ledningen in i källaren där den kopplas på det befintliga rörsystemet.

Tidsplan (kan komma att ändras)

  • Tisdag 6/2 byts ledningen till nr 13-15
  • Onsdag 7/2 byts ledningen till nr 14-16
  • Torsdag 8/2 byts ledningen till nr 7-9

Dagen då arbetet utförs kommer gasen vara avstängd kl 7-16. För att driftsättning av den nya ledningen ska vara möjlig behöver entreprenören tillträde till minst en bostad med gasspis. Berörda boende på Hökmossevägen som har gas kommer att bli kontaktade. 

//Styrelsen