Skip to content

Underhållsarbeten

Under denna vecka (13) kommer underhållsarbeten för värmesystemet att genomföras i marken på en del av innergården mellan Tångvägen och Hökmossevägen. Detta leder till begränsad framkomlighet under en tid. Vi ber om överseende för de eventuella olägenheter som detta kan skapa.
 
Vårhälsningar
Styrelsen Stockholmshus 7