Skip to content

Årsmöte och förslag om nya stadgar

Inom kort får du som är boende i Stockholshus 7 en kallelse till föreningsstämma 20 februari kl 19.00 i Midsommargården.

Föreningen avser att under stämman antaga 2016 års version av stadgar. Första beslutet om att antaga nya stadgar togs med enkel majoritet vid ordinarie föreningsstämma 2018-02-15. För att stadgarna skall bli gällande krävs att 2/3 av de närvarande röstar för beslutet.

Här kan du ladda ner stadgarna samt en översikt på ändringar.